Items ""

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

Certificaten


Wij zijn als kwaliteitsbedrijf uiteraard goed voorzien van certificaten.
We zijn zowel gecertificeerd voor onze asbestwerken als onze sloopwerken (voor het sloopwerk waren we destijds het 50stebedrijf in Nederland). Voorts zijn we ook gecertificeerd voor het VCA* (veiligheid). 
De certificaten zijn behaald en geregistreerd bij onze partner in kwaliteit, Eerland Certification.


Dit (wellicht iets minder bekende) certificaat hebben we voor het eerst in augustus 2000 behaald.
Hiermee waren we destijds het 50ste bedrijf in Nederland.
Het certificaat staat voor Veilig en Milieukundig Slopen. Er wordt heden ten dage door steeds meer opdrachtgevers om dit certifcaat gevraagd, en soms zelfs geëist.

 

sloop certificaat

 

Het allereerste certificaat dat we behaald hebben, is het verplichtte(!) certificaat dat benodigd is voor het bedrijfsmatig verwijderen van asbest.
Reeds in december 1997 waren we bij de eerste groep bedrijven die goed genoeg werden bevonden om dit certificaat op de muur te mogen hangen. Destijds heette het certificaat overigens nog BRL 5050. U kunt dit nog wel eens tegen komen op verouderde documenten en dergelijke.

 

snellen-asbestcertificaat

Het VCA-certificaat betreft vooral de veiligheid voor werknemers, voor derden en voor de werkomgeving. Er zijn grote raakvlakken met de Arbowet op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek.
De ene ster (*) heeft vooral te maken met de grootte van het bedrijf, of met specifieke risico's.
Dit certificaat hebben we voor het eerst behaald in juni 1999.

vca-certificaat

Flits

Onze website nu responsive!

190506 website responsive

'Onder de motorkap' is onze website flink aangepast. Een grote verandering is bijvoorbeeld dat de website nu volledig responsive is, zodat deze ook op kleine(re) schermen goed leesbaar is.
Een uitklapmenu, makkelijke knoppen en extra grote letters zorgen voor een beter gebruiksgemak voor de bezoeker!

Onze partners in kwaliteit: