Items ""

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

Historie

de geschiedenis van Snellen BV


Lees hier over de geschiedenis van ons bedrijf.
Van een net-na-de-oorlogs bedrijf tot een modern en up-to-date bedrijf.
Er is in de loop der tijd nogal wat veranderd...


De oorsprong van ons bedrijf is te vinden net na de 2e wereldoorlog.
In 1946 startte grondlegger Hans Snellen (geboren in Duitsland) samen met compagnon Slootmans een sloopbedrijf.
Snellen & Slootmans hield zich aanvankelijk vooral bezig met - letterlijk - puinruimen. Na de oorlog was hier uiteraard geen tekort aan. Er werd gebruik gemaakt van afgedankt legermaterieel om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Het was een tijd van 'niet zeuren maar doorpakken'. Vrachtwagens werden met de schop vanaf de grond met puin geladen.

In die tijd begon Hans tevens te pionieren met springstoffen. Het springen was in die tijd alleen bekend van steengroeven, bij de realisatie van grote projecten in het buitenland (spoorwegen, stuwdammen e.d.) en natuurlijk van de oorlog. Om springstoffen te gebruiken in de sloop was minder voor de hand liggend. Echter, voor het slopen van bepaalde objecten bleek springstof eigenlijk onmisbaar: namelijk de vele betonnen bunkers die her en der in den lande waren achtergebleven!

De tijd schreed voort en Hans besloot op eigen kracht verder te gaan. Onder de naam Snellen BV werd later in de Liniestraat in Breda (aan het spoor) het bedrijf gevestigd.
Aan de Hellegatweg in Rijsbergen kwam later nog een vestiging ten behoeve van opslag van materialen en machines.
In de daarop volgende jaren werd een karrevracht aan grote en zeer grote sloopwerken uitgevoerd.
Diverse kathedralen, kerken, fabrieken, schoorstenen, bruggen en bunkers: het waren allemaal hapklare brokken voor Snellen BV.
Hans gebruikte veel van het vrijkomend sloopmateriaal in zijn huis en bedrijfsgebouwen. Bouwen deed hij voornamelijk zelf (hij was geschoold als timmerman).
Het zelf bouwen, en het herbruiken van sloopmateriaal, is een telkens terugkerend fenomeen. Ook bij de latere generaties Snellen zal dit schering en inslag worden.

De mens Hans Snellen was een markante figuur en zeer bekend in de aannemerswereld. Een sloopwerk werd op de achterkant van een sigarendoos in het bijzijn van de klant voorgerekend, en vervolgens met een handdruk vastgelegd. Beter dan een contract van ettelijke pagina's. Afspraak was afspraak.
Hij hield van een geintje op zijn tijd, en humor was vroeger, nog meer dan heden ten dage, een belangrijk middel om de zeer zware arbeid uit te kunnen voeren.
Maar hij kon ook geweldig uit zijn slof schieten als men er met de pet naar gooide. Dan kon men het drie straten verder nog horen donderen!

Grondlegger Hans Snellen, circa 1967

Zoons Leo (uitvoering) en Paul (boekhouding) kwamen van lieverlee in de de zaak, zodat het vanaf toen een echt familiebedrijf werd. En dat is het tot op heden nog steeds.

In 1973 overlijdt Hans, de grondlegger van het bedrijf, plotseling in zijn slaap.
Hierdoor moeten Leo en Paul het bedrijf per direct overnemen. Iets waar ze in feite nog helemaal niet mee bezig waren.

Later neemt Leo alleen het roer over. Paul begint een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in diamant boor-en zaagwerk (toen een noviteit).

Leo Snellen bij de ontsteking - klaar voor het aftellen!

In deze periode voerde Leo Snellen het bewind.
het bedrijf vestigde zich aan de van Oosterhoutstraat te Rijsbergen. Daar had Leo een oude boerderij gekocht die hij met sloopmaterialen (uiteraard!) helemaal opknapte. Achter op het terrein werd met sloopmateriaal een grote loods gebouwd.
De opleiding HTS weg- en waterbouwkunde die hij in Dordrecht had gevolgd kwam goed van pas.
Leo specialiseerde zich verder in springstoffen en was een van de eerste in Nederland die het diploma 'Springmeester' in ontvangst mocht nemen.

Verder nam het aantal renovatie-sloopwerken gestaag toe. Voorheen werd sloop t.b.v. renovatie zelden uitbesteed aan een sloopbedrijf. Bouwbedrijven deden dit veelal zelf. Maar zoals ook specialisatie in de bouw steeds verder ging (de allround timmerman van vroeger werd langzaam vervangen door de bekistingstimmerman, afbouwtimmerman enz.), werd het ook steeds belangrijker om te specialiseren als sloper.
Ten behoeve van renovatiesloop werd meer gespecialiseerd gereedschap aangeschaft. 

Leo's vier zonen gingen - in vakanties - al vroeg mee naar het werk.
Ook op het terrein aan de van Oosterhoutstraat en aan de Hellegatweg ('t "Hellegat") was er voor de jongens altijd wat te doen. Want er lagen altijd bergen met steentjes die schoongebikt, gesorteerd en opgestapeld konden worden.
Waren de stenen niet voor de verkoop, dan werden ze wel gebruikt voor de eigen projecten.
Zo werd in de loop der jaren door Leo heel wat gebouwd. Op het Hellegat werd een kantoor en een buitenzwembad gebouwd. Achter de woning aan de van Oosterhoutstraat werd een binnenzwembad gerealiseerd (dit werd later zwembad 'De Kwinkslag'). Een groot deel van de Rijsbergse jeugd heeft hier in die tijd zijn zwemles gehad.
In een deel van de erachter gelegen loods werd vervolgens een sauna gebouwd. En later volgde ook nog een heus café!
En alhoewel de sauna en het zwembad later werden gesloten (te wijten aan overregulering van de overheid en concurentie van her en der verschijnende zwemparadijzen), bleef 'café-bar De Kwinkslag' altijd een succes.

Terug naar het werk.
De klad komt er in, en flink ook. Jaren van neergang volgen. Veel bedrijven kampen met problemen of gaan in deze jaren kopje onder.
Ook Snellen ontkomt niet aan de malaise. Het personeelsbestand wordt nihil. Tevens kampt Leo met gezondheidsklachten (reuma).
Zoons Hans en Arno, die al langere tijd met Leo mee op karwei gaan, besluiten de stoute schoenen aan te trekken, en nemen in december 1985 het bedrijf over.
De naam veranderd in 'Gebroeders Snellen Sloopwerken VOF'.

Hans en Arno - al vroeg op koers

Hans en Arno namen in december 1985 de fakkel over van Leo.
Het bedrijf was na diverse tegenslagen zoals gezegd flink gekrompen. In feite was er nog sprake van een tweemanszaak.
Kantoor hielden ze voorlopig maar even in De Kwinkslag, het door vader Leo gebouwde café . Bij een potje 'keu-en' vergaderd het toch net even anders.
Overdag wordt er gebikkeld op de sloopwerken, 's avonds en in de weekeinden of tussendoor worden werken opgenomen en offertes gemaakt.
Het werk begint langzaam weer aan te trekken.
In de kennissenkring in Rijsbergen wordt naarstig gezocht naar goede personeelsleden.
Deze worden gelukkig ook gevonden.

De 'Snellen Boor'

Met John wordt een ervaren betonboorder binnengehaald. Met (diamant)betonboren hadden ze al eerder kennisgemaakt (zie: periode 1973-1985).
Zodoende wordt later 'De Snellen Boor' opgericht. Een (toen nog) apart bedrijf, helemaal gespecialiseerd in het boren en zagen met diamant in beton en steen.
Het wordt drukker en drukker, zowel in de sloop als in het boorwerk.
Klanten zijn verheugd over de geleverde kwaliteit en het zeer nette personeel. Een betere reclame kun je als bedrijf niet wensen.

Asbestsanering

Net na 1990 dient zich een nieuw fenomeen aan in de Nederlandse sloopwereld: professionele asbestsanering.
En, kenmerkend voor het jonge bedrijf: hier wordt enthousiast op ingesprongen. Specifiek materieel wordt aangeschaft, opleidingen worden gevolgd en later, als het BRL 5050 certificaat verplicht wordt, zijn ze er als de kippen bij om dit certificaat te behalen.

Achtmaalseweg Zundert

Hans gaat wonen aan de Achtmaalseweg in Zundert en een deel van het bedrijf verhuist noodgedwongen vanwege plaatsgebrek mee.
Dit zou echter niet lang duren, mede ook omdat de gemeente hierin niet wil meewerken. Het terrein oogt natuurlijk al snel rommelig, vanwege alle materialen en materieel.

Hoefstraat 5 Rijsbergen

Dan maar alles naar de Hoefstraat in Rijsbergen, waar Arno woont. Kantoor wordt gehouden in de garage naast de woning. Met enkele oude keten en materiaal uit de sloop wordt achter de woning een kantine en voorts een opslagschuur voor het materieel gebouwd. Uiteraard allemaal weer zelf (een aloude traditie)!

Het is druk. Het bedrijf groeit in deze tijd aanzienlijk. Vrijwel alle personeelsleden komen uit Rijsbergen of uit de directe omgeving.
Juist toen alles op rolletjes ging lopen begon het gedonder met (eerst) de nieuwe buurman die naast het bedrijf was komen wonen en (later) met de gemeente. Maar omdat er iets niet goed was met de vergunningen (eerlijk is eerlijk), bleek de strijd een verloren zaak. Het bedrijf had geen keuze: weer moest er verhuist worden!

De Waterman 24 Rijsbergen

Als eerste bedrijf vestigt Gebroeders Snellen zich aan het splinternieuwe - en nog helemaal kale - bedrijventerrein 'De Waterman' net buiten de bebouwde kom van Rijsbergen.
Als eerste wordt de kleine hal gebouwd, waarin de kantoorruimte, de personeelskantine en een magazijn worden ondergebracht.
Vervolgens wordt aan de linker voorzijde van het terrein de nieuwe woning van Arno gebouwd.
Omdat de reeds gebouwde hal al snel te klein was, werd besloten om een grote hal aan de rechterzijde te bouwen. Het bedrijf had eerder een sloopwerk in Rotterdam uitgevoerd, waarbij een stalen loods verwijderd diende te worden. Deze loods, bestaande uit twee puntdaken, werd (met vooruitziende blik) voorzichtig gedemonteerd, genummerd en opgeslagen, en later op de Waterman weer opnieuw gebouwd.

Certificaten en kwaliteit

Het starten met asbestverwijdering heeft bij gebroeders Snellen een 'trigger-effect' gehad op het gebied van certificaten.
Toen eenmaal dit zeer strenge systeem in het bedrijf zat ingebakken, werd gedacht: waarom zouden we niet meer certificaten behalen? Op het gebied van veiligheid, management en kwaliteit viel namelijk nog wel wat te behalen.
Zodoende werd naast het asbestcertificaat, in recordtijd het VCA-certificaat, het ISO-certificaat en het sloopcertificaat gehaald.

Het 'Hellegat'

Het terrein aan de Hellegatweg 7a in Rijsbergen, van oudsher simpelweg 'het Hellegat' genoemd, werd al door opa Hans Snellen gebruikt. In latere jaren werd het terrein echter verkocht.
Lange tijd is het Hellegat uit het oog, maar nooit uit het hart geweest. Er diende zich gelukkig later een mooie kans aan om het terrein (gedeeltelijk) te huren.

Flits

Onze website nu responsive!

190506 website responsive

'Onder de motorkap' is onze website flink aangepast. Een grote verandering is bijvoorbeeld dat de website nu volledig responsive is, zodat deze ook op kleine(re) schermen goed leesbaar is.
Een uitklapmenu, makkelijke knoppen en extra grote letters zorgen voor een beter gebruiksgemak voor de bezoeker!

Onze partners in kwaliteit: