Items "Projecten"

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

Veemarktstraat-66-Breda

In april 2012 hebben we een asbestsanering uitgevoerd in een grote winkelruimte in de Veemarktstraat te Breda.
In de ruimte dienden we de (resterende) plafonds te verwijderen, en tevens de losliggende materialen als asbesthoudend te verwijderen.
Een vrij gecompliceerd werk, vooral omdat het om niet-hechtgebonden asbest (klasse 3) ging en omdat de wirwar van leidingen, houtwerk e.d. boven het verlaagde stucplafond alles nog wat moeilijker maakte.

Projectgegevens
projectnummer Snellen    123790098
opdrachtgever Segeren BV
uitvoering 4-27 april 2012
grootte 130m2 plafond (klasse 3) en losse rommel

 

Flits

VCA certificaat weer vernieuwd!

vca certificaat tm 2-6-23

Onlangs hebben we weer met succes een hercertificeringsaudit kunnen afronden, zodat we tot en met 2 juni 2023 voorzien zijn van het VCA certificaat.
Wij zijn VCA gecertificeerd sinds 1999.

Onze partners in kwaliteit: