• Prijzen zijn gebaseerd op normale werkomstandigheden, waar zowel voldoende water als electra in de nabijheid van de werkplek is
 • Voor sloopwerk op regiebasis dienen per werk aparte prijzen afgesproken te worden
 • Voor wachturen, onderstempeling en opruimen van vrijgekomen puin cq boorwater wordt € 60,00 per manuur in rekening gebracht
 • Indien werkzaamheden het met zich meebrengen dat twee man noodzakelijk zijn (b.v. kruipruimte) kan door ons op afspraak tegen € 480,- per dag (exclusief reiskosten) een extra man geleverd worden
 • Hart boorgat of zaaglijn dient reeds aanwezig te zijn. Wij zijn NIET verantwoordelijk voor maatvoering.
 • Indien niet met het normale gereedschap gewerkt kan worden zijn andere prijzen van toepassing. Eventueel advies hierover kan vooraf vrijblijvend gegeven worden. De werkwijze wordt door ons per werk ter plaatse bepaald.
 • Voor het ondersteboven boren wordt een toeslag van 100% berekend, exclusief afplakken. Hierop geldt geen korting.
 • Minimumopdracht boorwerk/handzaagwerk € 110,-
  Minimumopdracht vloerenzaagwerk € 225,-
  Minimumopdracht wandzaagwerk € 315,-
  De prijzen van minimumopdrachten zijn EXCLUSIEF wacht-, man-, sjouw- en hakuren, aggregaat, compressor etc. Deze prijzen worden ook bij opdrachten hoger dan de minimumopdracht door gerekend.
 • Prijzen zijn exclusief: BTW
  Afvoeren van geboorde c.q. gezaagde materialen en boorwater
 • Op freeswerk en manuren zijn geen kortingen van toepassing
 • Schade ontstaan door vallende kernen, doorboren/zagen van leidingen of wateroverlast is voor risico van de aannemer/opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
 • De opdrachtgever dient voor deugdelijk steiger/klimmaterieel en eventueel verticaal transport te zorgen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum netto
 • Indien wij ter plaatse komen en de werkzaamheden gaan om welke reden dan ook niet door, en wij komen zonder afzegging dus voor niets, zijn wij voorrijdkosten ad € 110,- aan u door te rekenen
 • Indien voldoende productie uit frees-, boor- en zaagwerkzaamheden dan hakwerk € 60,00 per uur. Zoniet dan regie uren ad € 60,00 plus € 68,00 huur per dag voor electrische hakhamer
 • Voor naloopwerkzaamheden te rekenen op € 60,00 per uur plus de gemaakte productie
 • Werken uit te voeren met een enkele reis van meer dan 50 km vanaf ons bedrijfsadres over het meerdere te rekenen op een toeslag van € 1,25 per kilometer.
 • Indien wij in afgewerkte ruimtes moeten werken dient u er zelf voor te zorgen dat alles is afgeplakt.

Flits

VCA certificaat weer vernieuwd!

vca certificaat tm 2-6-23

Onlangs hebben we weer met succes een hercertificeringsaudit kunnen afronden, zodat we tot en met 2 juni 2023 voorzien zijn van het VCA certificaat.
Wij zijn VCA gecertificeerd sinds 1999.

Onze partners in kwaliteit: