Items "Nieuws"

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

asbest-golfplaten-stal-640p

Er is door de overheid een streven ingesteld om voor het jaar 2024 alle asbesthoudende dakbedekking in Nederland gesaneerd te hebben.
Sinds januari 2016 geeft de overheid als stimulans een subsidie voor het laten verwijderen van asbesthoudende dakbedekking.

En dat hebben we gemerkt! Voor de bouwvak dit jaar zullen we al duizenden en duizenden vierkante meters golfplaten (ook dakleien trouwens) verwijderd hebben, en dit verspreid over vele locaties.
Het is opvallend hoe groot het verschil is met voorgaande jaren.

Om aanspraak te kunnen maken op subsidie voor het verwijderen van de asbest dakbedekking moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo dient het werk geregistreerd te worden in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS), een digitaal systeem met zeer beperkte toegang. Ook is er een maximum aan de subsidie gesteld voor het jaar 2016, maar ook is er uiteraard een maximum bedrag per werkadres.

Flits

Onze website nu responsive!

190506 website responsive

'Onder de motorkap' is onze website flink aangepast. Een grote verandering is bijvoorbeeld dat de website nu volledig responsive is, zodat deze ook op kleine(re) schermen goed leesbaar is.
Een uitklapmenu, makkelijke knoppen en extra grote letters zorgen voor een beter gebruiksgemak voor de bezoeker!

Onze partners in kwaliteit: