Items "Nieuws"

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

asbest grenswaarden worden strenger

Vanwege de schadelijke gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, zoals asbest, is het belangrijk dat er grenswaarden zijn: waarden die aangeven wat de maximale concentratie is waar mensen op het werk aan mogen worden blootgesteld. Op dit moment geeft het Arbeidsomstandighedenbesluit één grenswaarde voor alle soorten asbest. Deze nationale grenswaarde is op dit moment al tien keer strenger dan de Europese asbestgrenswaarde.

De bedoeling is dat er een onderscheid gaat komen in het soort asbest, en bovendien worden de grenswaarden per soort nog veel strenger.

Dit zou al eerder doorgevoerd zijn geweest, maar vanwege een aantal redenen is dit al enkele keren vooruitgeschoven.
De bedoeling is nu dat per 1 juli 2014 de grenswaarde voor chrysotiel ('laag' risico) asbest wordt verlaagd naar 2000 vezels/m3.
Voor het amfibool asbest, het zogenaamde 'hoog' risico asbest, wordt dit per 1 januari 2015 verlaagd naar 300 vezels/m3.
En vooral deze laatste grenswaarde zal grote consequenties hebben voor de asbestsanering.
Metingen worden veel en veel strenger, de sanering wordt lastiger.
Dientengevolge zullen de prijzen flink omhoog gaan. Een verdubbeling van de huidige kosten zou zo maar eens kunnen. Maar alle ins en outs zijn voor ons (en vrijwel iedereen eigenlijk) nog niet helemaal duidelijk.

Flits

Onze website nu responsive!

190506 website responsive

'Onder de motorkap' is onze website flink aangepast. Een grote verandering is bijvoorbeeld dat de website nu volledig responsive is, zodat deze ook op kleine(re) schermen goed leesbaar is.
Een uitklapmenu, makkelijke knoppen en extra grote letters zorgen voor een beter gebruiksgemak voor de bezoeker!

Onze partners in kwaliteit: