Projecten

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Ontwerpbureau V&G en toezichthouder: Provian Bouwadvies

In de periode 20 april t/m 20 juli 2015 hebben we bij de rechtbank aan het Sint Annadal te Maastricht het tijdelijke paviljoen (bouwdeel Z) gesloopt.

Te slopen object

Het gebouw, ruim honderd meter lang, 12 meter breed en twee bouwlagen hoog, bestond in zijn geheel uit hout-systeembouw.
Ook de corridor, de verbindingsgang tussen het paviljoen en de bestaande rechtbank, diende gesloopt te worden.

Eisenpakket

De sloopwerkzaamheden dienden conform de belangrijkste eisen van de opdrachtgever te worden uitgevoerd, zijnde:

  • Zeer veilig werken, conform de specifieke eisen van het V&G-plan;
  • Geluidsarm, stofarm en trillingsvrij werken (m.a.w. geen overlast veroorzaken);
  • Goede afbakening van de omgeving, met inachtneming van bezoekers, voetgangers e.d.;
  • Duurzaam hergebruik van de vrijkomende materialen;
  • Nauwkeurige scheiding van de deelstromen vrijkomend materiaal;
  • Demontage van het gebouw i.p.v. slopen van het gebouw, zeg maar 'omgekeerd bouwen';

Duurzaam slopen, SVMS-007

Een heel eisenpakket dus, maar hierdoor hebben we wel het gebouw op een veilige, beheerste en verantwoorde manier uit elkaar kunnen halen.
Een project dat dus eigenlijk geheel is uitgevoerd volgens de nieuwe manier van slopen: duurzaam slopen. Omdat we al sinds lange tijd zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van sloopwerken volgens de BRL SVMS-007 zijn we natuurlijk al langer vertrouwd met deze werkwijze.

Herstelwerkzaamheden

Na de sloopwerkzaamheden werd de aansluiting van de weggesloopte corridor op de te handhaven bebouwing weer in originele staat hersteld (metselwerk, schilderwerk e.d.), het terrein vlak getrokken en nieuw gras ingezaaid, en werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de transportroutes van het vrachtverkeer.

2e Hands materialen

Onze locatie voor de tweedehandsmaterialen vindt u aan de Hellegatweg 7a te Rijsbergen.
Telefoon: 076-5961122

Onze openingstijden op deze locatie:

Maandag - Vrijdag; 09:00 - 17:00 

metselstenen

Kijk op onze tweedehandsmaterialen!

Vacatures

Wij zoeken naar:

Diverse funties...
Kijk hier voor de vacatures!