1. Prijzen zijn gebaseerd op normale werkomstandigheden, waar zowel voldoende water als electra in de nabijheid van de werkplek is
 2. Voor sloopwerk op regiebasis dienen per werk aparte prijzen afgesproken te worden
 3. Voor wachturen, onderstempeling en opruimen van vrijgekomen puin cq boorwater wordt € 55,00 per manuur in rekening gebracht
 4. Indien werkzaamheden het met zich meebrengen dat twee man noodzakelijk zijn (b.v. kruipruimte) kan door ons op afspraak tegen € 400,- per dag (exclusief reiskosten) een extra man geleverd worden
 5. Hart boorgat of zaaglijn dient reeds aanwezig te zijn. Wij zijn NIET verantwoordelijk voor maatvoering.
 6. Indien niet met het normale gereedschap gewerkt kan worden zijn andere prijzen van toepassing. Eventueel advies hierover kan vooraf vrijblijvend gegeven worden. De werkwijze wordt door ons per werk ter plaatse bepaald. Deze heeft geen zicht op de financiële gevolgen hiervan.
 7. Voor het ondersteboven boren wordt een toeslag van 100% berekend, exclusief afplakken.
 8. Minimumopdracht boorwerk/handzaagwerk € 150,-
  Minimumopdracht vloerenzaagwerk € 325,-
  Minimumopdracht wandzaagwerk € 500,-
  De prijzen van minimumopdrachten zijn EXCLUSIEF wacht-, man-, sjouw- en hakuren, aggregaat, compressor etc. Deze prijzen worden ook bij opdrachten hoger dan de minimumopdracht door gerekend. Deze minimumopdrachten gelden per werkadres.
 9. Prijzen zijn exclusief: BTW
  Het verzamelen, opzuigen en/of afvoeren van vrijgekomen koelwater, zaagwater en/of materialen.
 10. Schade ontstaan door vallende kernen, doorboren/zagen van leidingen of wateroverlast is voor risico van de aannemer/opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
 11. De opdrachtgever dient voor deugdelijk steiger/klimmaterieel en eventueel verticaal transport te zorgen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
 12. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum netto
 13. Indien wij ter plaatse komen en de werkzaamheden gaan om welke reden dan ook niet door, en wij komen zonder afzegging dus voor niets, zijn wij voorrijdkosten ad € 150,- aan u door te rekenen
 14. Indien voldoende productie uit frees-, boor- en zaagwerkzaamheden dan hakwerk € 65,00 per uur. Minimale dagproductie exclusief reis- en parkeertijd € 520,00.
  Een werkdag is van 07.30 uur tot 16.15 uur op de bouwplaats.
 15. Prijzen zijn gebaseerd op een enkele reis van 30km van ons bedrijfsadres. Indien verder, dan te rekenen op € 1,25 per gereden kilometer. Voor extra medewerkers rekenen wij € 0,85 per km.
 16. Indien wij in afgewerkte ruimtes moeten werken dient u er zelf voor te zorgen dat alles is afgeplakt.

Update: september 2023.

2e Hands materialen

Onze locatie voor de tweedehandsmaterialen vindt u aan de Hellegatweg 7a te Rijsbergen.
Telefoon: 076-5961122

Onze openingstijden op deze locatie:

Maandag - Vrijdag; 09:00 - 17:00 

metselstenen

Kijk op onze tweedehandsmaterialen!

Vacatures

Wij zoeken naar:

Diverse funties...
Kijk hier voor de vacatures!