Of een bepaald materiaal of object asbesthoudend is kan alléén met zekerheid vastgesteld worden door onderzoek in een laboratorium.
Men dient een monster van het asbestverdachte materiaal bij het laboratorium aan te leveren, waarna het lab kan vaststellen wat voor soort asbest het is, en wat het gewichtspercentage bedraagt.
Bepaalde materialen zijn natuurlijk beter te herkennen als asbestverdacht zoals golfplaten en rookkanalen. Maar er zijn ook asbesthoudende materialen waarvan de meeste mensen niet weten dat het asbest kan bevatten, zoals sommige vensterbanken en traptreden (deze lijken een beetje op hardsteen). En zo zijn er diverse materialen op te noemen.
Stelregel is: bij twijfel, ALTIJD laten onderzoeken.

Vacatures

Wij zoeken naar een:

Betonboorder / - zager. 
Kijk hier voor de vacature!

Flits

VCA certificaat weer vernieuwd!

vca certificaat tm 2-6-23

Onlangs hebben we weer met succes een hercertificeringsaudit kunnen afronden, zodat we tot en met 2 juni 2023 voorzien zijn van het VCA certificaat.
Wij zijn VCA gecertificeerd sinds 1999.

Onze partners in kwaliteit: