Wijzigingen regelgeving asbestverwijdering

wijzigingen regelgeving asbestverwijdering

Er staan ons weer een aantal ingrijpende wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de asbestsanering te wachten.
De regelgeving blijft continu onderhavig aan nieuwe inzichten, inspecties op projecten, onderzoeken (van ondermeer TNO) en invloeden van de Europese wetgeving.
De meest ingrijpende maatregel waar we de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, is de indeling van asbest naar risicoklassen. De risicoklasse van het te verwijderen asbest - alleen vast te stellen door een onafhankelijk onderzoeksbureau - bepaalt de wijze van uitvoering. De laagste risicoklasse (klasse 1) is aan de minste regels gebonden, de hoogste klasse (klasse 3) brengt juist weer de meeste en strengste regels met zich mee.
Ook de invoering van de zogenaamde omgevingsvergunning heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Verder hebben we te maken gehad met de invoering van persoonscertificaten voor asbestsaneerders en het verplicht aanwezig zijn van het inventarisatierapport voor uitvoering van asbestwerken.
Maar er gaat nu nog veel, veel meer veranderen.

Sommige zaken zullen trouwens gunstig voor een aantal partijen uitpakken. Om er maar een te noemen: in het Concept Bouwbesluit 2012 wordt gesproken over het vervallen van de vergunningsplicht voor (asbest)sloop. Er zal dan alleen nog maar sprake zijn van een meldingsplicht!
Op het gebied van de uitvoering van asbestwerken en de controle hierop gaat ook veel veranderen: de vrijgave-inspecties door laboratoria worden strenger, de normen voor vezelconcentraties worden bijgesteld, er wordt intensiever gecontroleerd.
Voor asbestbedrijven wordt er een strenger sanctiebeleid ingevoerd. Hetgeen inhoudt dat bedrijven sneller hun certificaat kwijt kunnen raken.
Maar ook voor huiseigenaren, huurders en verhuurders staat er het een an ander op stapel.
Wat dacht u bijvoorbeeld van de verplichting tot het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie? Denk hierbij aan de verkoop van een woning (verborgen gebreken), maar ook aan de situatie waarbij een huurder risico loopt met asbest in aanraking te komen. Het zal hier niet alleen bij een onderzoek blijven, maar tevens de verplichting van de eigenaar tot het verwijderen van het asbest.
Hoe het er nu naar uitziet zal het saneren van asbest (weer) duurder gaan worden vanwege strengere regelgeving, en zullen er alsmaar meer (verplichte) inventarisaties uitgevoerd gaan worden. Daarentegen zal de administratieve rompslomp (en vooral: verloren tijd) minder worden bij afschaffing van de sloopvergunning.

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

Flits

112_emailhandtekenign-200px-v1_demolition-day

Wij doen mee met de Demolition Day op 22 september '18.
Kom naar de Hellegatweg 7a in Rijsbergen!

  • Onze partners in kwaliteit: