Boor- en zaagwerk

Over Snellen - Voorwaarden

 • Prijzen zijn gebaseerd op normale werkomstandigheden, waar zowel voldoende water als electra in de nabijheid van de werkplek is
 • Voor sloopwerk op regiebasis dienen per werk aparte prijzen afgesproken te worden
 • Voor wachturen, onderstempeling en opruimen van vrijgekomen puin cq boorwater wordt € 45,- per manuur in rekening gebracht
 • Indien werkzaamheden het met zich meebrengen dat twee man noodzakelijk zijn (b.v. kruipruimte) kan door ons op afspraak tegen € 360,- per dag (exclusief reiskosten) een extra man geleverd worden
 • Hart boorgat of zaaglijn dient reeds aanwezig te zijn. Wij zijn NIET verantwoordelijk voor maatvoering.
 • Indien niet met het normale gereedschap gewerkt kan worden zijn andere prijzen van toepassing. Eventueel advies hierover kan vooraf vrijblijvend gegeven worden. De werkwijze wordt door ons per werk ter plaatse bepaald.
 • Voor het ondersteboven boren wordt een toeslag van 100% berekend, exclusief afplakken. Hierop geldt geen korting.
 • Minimumopdracht boorwerk/handzaagwerk € 110,-
  Minimumopdracht vloerenzaagwerk € 225,-
  Minimumopdracht wandzaagwerk € 315,-
  De prijzen van minimumopdrachten zijn EXCLUSIEF wacht-, man-, sjouw- en hakuren, aggregaat, compressor etc. Deze prijzen worden ook bij opdrachten hoger dan de minimumopdracht door gerekend.
 • Prijzen zijn exclusief: BTW
  Afvoeren van geboorde c.q. gezaagde materialen en boorwater
 • Op freeswerk en manuren zijn geen kortingen van toepassing
 • Schade ontstaan door vallende kernen, doorboren/zagen van leidingen of wateroverlast is voor risico van de aannemer/opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
 • De opdrachtgever dient voor deugdelijk steiger/klimmaterieel en eventueel verticaal transport te zorgen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum netto
 • Indien wij ter plaatse komen en de werkzaamheden gaan om welke reden dan ook niet door, en wij komen zonder afzegging dus voor niets, zijn wij voorrijdkosten ad € 110,- aan u door te rekenen
 • Indien voldoende productie uit frees-, boor- en zaagwerkzaamheden dan hakwerk € 60,- per uur. Zoniet dan regie uren ad € 45,- plus € 68,- huur per dag voor electrische hakhamer
 • Voor naloopwerkzaamheden te rekenen op € 45,- per uur plus de gemaakte productie
 • Werken uit te voeren met een enkele reis van meer dan 50 km vanaf ons bedrijfsadres over het meerdere te rekenen op een toeslag van € 1,25 per kilometer

Rekenvoorbeeldje reiskosten inclusief minimumtarief boorwerk:
Een klein boorwerkje in Voorburg. Rijsbergen - Voorburg = 77km.
2 x 77km = 154km. 154 - 50 = 104km. Reiskosten bedragen 104km x 1,25 = € 130,-.
Altijd een minimumtarief boorwerk a € 110,-
Totale kosten bedragen:
€ 130,- (reis)
€ 110,- (boorwerk)
--------
€ 240,- (totaal)  

Rekenvoorbeeldje boorwerk (1):
Het boren van 3 gaten van Ø 100mm door een betonnen vloer van 20cm.
Boortarief voor gaten met een diameter t/m Ø 120mm bedraagt € 1,10 per cm boordiepte.
3 gaten x (€ 1,10 per cm x 20cm boordiepte) = € 66,-.
U betaalt € 110,- exclusief BTW, zijnde het minimum tarief boorwerk.

Rekenvoorbeeldje boorwerk (2):
Het boren van 6 gaten van Ø 200mm door een betonnen vloer van 27cm dik en het boren van 4 gaten van Ø 120mm door een spouwmuur van 30cm metselwerk.
Op de werklocatie heeft de boorder tevens 2 uren hakwerk verricht en 1 uur puin geruimd.
Let op: de spouwmuur wordt gerekend inclusief de spouwruimte!
6 gaten x (€ 2,10 per cm x 27cm boordiepte) = € 340,20
4 gaten x (€ 1,10 per cm x 30cm boordiepte) = € 132,- 
Metselwerk = minus 25 %, 132 - (132 x 0,25) = € 99,-
U betaalt voor het boren € 340,20 + € 99,- = € 439,20.
En verder betaalt u 2 uren hakwerk en 1 uur opruimen, totaal € 165,-
U betaalt totaal € 439,20 + 165,- = € 604,20.

Prijzen exclusief BTW

Flits

Meerdere vacatures!

Ons sloopbedrijf is op zoek naar:

 • Deskundig Asbestverwijderaar
 • Deskundig Toezichthouder Asbestsloop
 • Bediening kleine machines
 • Handslopers

Heb je interesse?
Ga snel naar onze vacature pagina of bel direct 076-5962834

 • Onze partners in kwaliteit: